NFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY
PV-MET SP. Z O.O.
Cikowice 174, 32-700 Bochnia, Poland
numer NIP: 8681975616, numer REGON: 384444110

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PV-MET
dotycząca Państwa danych osobowych

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PV-MET SP. Z O.O. Cikowice 174, 32-700 Bochnia, Poland numer NIP: 8681975616, numer REGON: 384444110, (zwany dalej Administratorem).
 2. Dane kontaktowe administratora: adres e-mail biuro@pv-met.pl
 3. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO w celu:
  a) Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy (w wypadku jej zawarcia)- podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,
  b) Marketingu bezpośredniego usług administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
  c) Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,
  d) Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),
 4. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.
 5. Podanie przez Państwa danych jest:
  a) dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu lub sprzedaży (w wypadku woli jej zawarcia),
  b) całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 6. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w celu marketingowym.
 7. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
  a) wymaganego przepisem prawa,
  b) istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  c) przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  d) obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 8. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  a) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  b) Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  c) Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez podany adres e-mail.
 12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka wykorzystywania plików COOKIES

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Twoich indywidualnych potrzeb. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Cookie pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, wykorzystaj sekcję Pomoc Twojej przeglądarki.

Nasz serwis używa internetowej usługi analitycznej Google Analytics, jest to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „__ga”. Więcej informacji: https://goo.gl/G5XhVf.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com.

Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z promocjami firmy PV-MET. Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi „Newsletter”  firma PV-MET pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez IPV-MET wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą “wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chroni Ustawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.