Newsletter PV-MET

Usługa „Newsletter” za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy PV-MET i jej produktów.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter” PV-MET pozyskuje od osób zainteresowanych tylko i wyłącznie nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.
 • Administratorem danych jest PV-MET, z siedzibą w Cikowice 174, 32-700 Bochnia. Dane osobowe (tj. adresy email) zbierane są przez PV-MET wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Informacje dla subskrybentów „Newsletter”

Informacje ogólne:
Firma PV-MET uruchomiła, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy PV-MET i jej produktów.

 • Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi „Newsletter” PV-MET pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 • Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES”.

Proces rejestracji:
Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

 • Wejść na stronę internetową o adresie https://pv-met.pl/newsletter/
 • Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:
 • w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji newslettera PV-MET. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PV-MET, z siedzibą w Cikowice 174, 32-700 Bochnia, w celu korzystania z prowadzonej przez PV-MET usługi „Newsletter”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru.
 • Kliknąć na przycisk „Zapisz mnie” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).
 • Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez PV-MET treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy PV-MET.

Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:
W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, należy w otrzymanym e-mailu kliknąć link “UNSUBSCRIBE”